Carrièrestart: koploper met een ideaal

Stichting Carrièrestart – een nieuwe kijk op de ontwikkeling van jongeren.

De wereld verandert. Een continue proces van ontwikkeling zorgt voor steeds meer barsten en scheuren in de massieve maatschappij die onze ouders en grootouders hebben opgebouwd. Decennialang bracht deze maatschappij welvaart, voorspoed en zekerheid, maar op steeds meer terreinen zijn de leemtes zichtbaar. Zo voelt een groot deel van de bevolking zich steeds minder vertegenwoordigd door de politiek; het politieke systeem is veranderd van een dienstbaar middel naar een doel op zich en vaak verworden tot een remmende regelmachine. Een soortgelijke ontwikkeling geldt voor het onderwijs; de ontwikkeling van jonge mensen maakt vaker en vaker plaats voor bureaucratie, uniformiteit en efficiency als topprioriteit.

De gangbare oplossingen en antwoorden van de gevestigde orde blijken niet toereikend te zijn voor de grote vraagstukken van nu. Routine, vertrouwde modellen en verworven rechten, veroorzaken de status quo die als een molensteen om de nek hangt van toekomstige generaties. Het huidige systeem kraakt en rammelt aan alle kanten, maar toch wordt door de traditionele beslissers slechts hier en daar wat onderhoud gepleegd.

Gelukkig heeft deze situatie ook voordelen. Ze biedt namelijk ruimte voor grondige vernieuwing van het bestaande systeem. Het is een speeltuin voor frisse denkers, een voedingsbodem voor nieuwe initiatieven en andersoortige concepten. Voor koplopers die niet gaan zitten wachten, maar kansen zien en de uitdagingen met creativiteit en lef tegemoet treden. Het is aan deze koplopers om de steeds groter wordende onderstroom van welwillenden zichtbaar te maken, te inspireren, te motiveren en in beweging te krijgen.

Koplopers zijn op steeds meer plekken in de samenleving te vinden en hun inspirerende verhaal vindt meer en meer een geïnteresseerd luisterend oor. Dit resulteert in een groeiend aantal mensen die ‘ja’ zegt tegen een nieuwe richting en hun talent en ervaring willen inzetten om grondige vernieuwing te bewerkstelligen.

Eén van die koplopers is Stichting Carrièrestart. Studenten, professionals en bedrijven werken iedere dag vol passie aan de gezamenlijke missie om zoveel mogelijk jongeren te begeleiden naar een bewuste en zelfverzekerde start van hun carrière. De uiteindelijke doelstelling van de stichting is om meer ruimte binnen het onderwijs te creëren voor zelfkennis en gedegen arbeidsmarktoriëntatie. Haar overtuiging is namelijk dat deze twee elementen thuishoren binnen de basistaak van onderwijsinstellingen: jongeren laten bloeien en hen voorbereiden op het leven dat voor hen ligt.

carrierestart trainees op training in de pauze

 

De noodzaak van Carrièrestart: knelpunt onderwijs – arbeidsmarkt

De overgang van leren naar werken wordt door studenten vaak als lastig ervaren. Tegelijkertijd zien studenten juist deze overgang als een zeer belangrijke overgang. Daarom wordt dit ook wel het ‘knelpunt onderwijs – arbeidsmarkt’ genoemd. Het ontstaat door een grote mate van onwetendheid over de arbeidsmarkt bij studenten en starters. Want iedereen ziet immers maar een klein deel van de arbeidsmarkt. Ter illustratie het voorbeeld hieronder:

Wanneer iemand bijvoorbeeld opgroeit in een gezin waar beide ouders als arts werken en waar de enige zus bijna klaar is met haar opleiding tot chirurg, is de kennis over het Nederlandse bedrijfsleven waarschijnlijk minder ontwikkeld dan dat van een persoon waarvan beide ouders actief zijn in de zakelijke dienstverlening en de enige broer bezig is met een management traineeship bij een grote Nederlandse corporate.

Het is voor studenten en starters soms moeilijk in te schatten of ze passen in een bepaald bedrijf. Ze weten vaak niet of hun talenten daar goed tot hun recht zullen komen. Daarbij komt dat niet alle bedrijven zich duidelijk en eerlijk profileren in de richting van die starters.

Studenten die net van de universiteit komen, kennen hun eigen talenten en kwaliteiten vaak nog niet zo goed. Onze samenleving biedt weinig ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke eigenschappen. Zo heeft slechts een heel klein deel van de Nederlandse HBO en WO opleidingen zelfreflectie opgenomen in het curriculum. Ook door het snelle tempo en de noodzakelijke werkzaamheden van alledag is er nauwelijks tijd en ruimte voor zelfreflectie. Dit is jammer, want zo wordt het ‘knelpunt onderwijs – arbeidsmarkt’ nog eens versterkt.

Ten slotte wordt het ‘knelpunt onderwijs – arbeidsmarkt’ mede veroorzaakt door het gebrek aan begeleiding van de student. De student zou zowel begeleiding moeten krijgen bij de arbeidsmarktoriëntatie als bij zelfreflectie.

Door dit knelpunt stroomt de student vaak niet op de juiste plek in op de arbeidsmarkt. Hij mist hierdoor een optimale ontwikkeling die je juist starters zou gunnen en hij leert niet waar zijn natuurlijke kracht zit en hoe deze in te zetten. Dit kan leiden tot ongemotiveerd talent dat zich niet betrokken voelt bij de organisatie waarvoor zij werken. Onder het motto ‘het gras is altijd groener bij de buren’, wordt dan al gauw de overstap naar een volgende werkgever gemaak. De werkgever blijft met lege handen achter. Want, weg is het talent en weg is de investering.

Knelpunt kost 16 miljard euro

Alles bij elkaar kost het ‘knelpunt onderwijs – arbeidsmarkt’ de samenleving 16 miljard euro per jaar. Dit komt door de onderbenutting van capaciteiten van studenten, de miskenning van toptalent, studiekeuzes die niet optimaal zijn, inflexibiliteit van het onderwijssysteem en onnodig grote studie-uitval. Ten slotte doen het niet benutten van talent binnen organisaties en uitval door bijvoorbeeld een burn-out ook een duit in het zakje. Alleen daarom al is het van belang het knelpunt aan te pakken. De samenleving heeft er baat bij, maar ook werkgevers, universiteiten en natuurlijk de studenten.

Sander de Vries

In 2015 heeft Sander de Vries Stichting Carrièrestart opgericht. Vanaf het moment dat hij in 2011 besloot zijn corporate leven als tax lawyer in te ruilen voor het inspirerende leven als carrière coach, is hij stap voor stap gaan werken aan zijn persoonlijke missie: anderen het inzicht en de handvatten geven om richting te kunnen geven aan leven en carrière. De wijze waarmee hij zelf zijn leven leidt en zijn dagelijkse werkzaamheden vol passie verricht, geeft hem ontzettend veel energie en levensgeluk. Die “state of life” gunt hij iedereen.

Zijn cliënten zijn hoofdzakelijk hoogopgeleide professionals tussen de 5 – 15 jaar werkervaring. In de vele persoonlijke gesprekken gaven en geven deze professionals aan dat meer aandacht voor zelfreflectie en gedegen arbeidsmarktoriëntatie tijdens hun studie, hoogstwaarschijnlijk positief zou hebben uitgewerkt op het verloop van hun carrière en leven. Ook de bedrijven die een beroep doen op zijn expertise, geven aan dat starters die meer bewust aan hun carrière beginnen, meer gemotiveerd zijn, beter presteren, gelukkiger zijn en – plat gezegd – meer rendement opleveren voor de organisatie én voor zichzelf.

Daarom heeft De Vries in 2013 en 2014 ongeveer 800 studenten gesproken en ontdekt dat de gedachten van zijn cliënten ook onder studenten leven. Daaropvolgend heeft hij verschillende onderwijsinstellingen bezocht om te inventariseren wat zij binnen het curriculum van studies en opleidingen doen aan zelfreflectie en de begeleiding van hun studenten naar de arbeidsmarkt. Zijn heldere conclusie was dat zij hieraan minimaal aandacht schenken.

De impact van Stichting Carrièrestart

Daarom nam hij het heft in eigen hand en ontwikkelde een zes maanden durend programma voor studenten waarin zij stilstaan bij wie ze zijn, wat hun talenten zijn en hoe zij de stap naar de arbeidsmarkt vol vertrouwen kunnen zetten. Hij richtte in 2015 Stichting Carrièrestart op, bracht het programma onder in de stichting en zocht bedrijven, professionals en studenten die wilden meewerken om zijn droom werkelijkheid te laten worden.

Inmiddels drie jaar en drie groepen studenten verder, zijn zowel studenten, professionals als bedrijven enorm enthousiast over het programma en de impact die de stichting heeft op de levens van studenten. Vandaar dat er steeds meer mensen en organisaties zijn, die zich aan de stichting verbinden en meewerken om de uiteindelijke doelstelling te verwezenlijken.

 

carrierestart-studenten-traineeship-in-training

Het eerste traineeship voor studenten

Het ontwikkelingsprogramma van Carrièrestart wordt ook wel het eerste traineeship voor studenten genoemd en is een voorbeeld voor onderwijsinstellingen om zelf aan de slag te gaan met de begeleiding van hun studenten richting het werkende leven. Het programma is in hoofdlijnen opgebouwd uit:

 1. Een persoonlijkheidsanalyse
 2. Vier trainingen waarin de volgende thema’s centraal staan
  1. Zelfreflectie
  2. Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  3. Arbeidsmarktoriëntatie
  4. Solliciteren en assessment
 3. Acht inspirerende bijeenkomsten waarin organisaties en professionals hun verhaal, kennis en ervaring delen
 4. Individuele coaching

De twintig (20) studenten die meedoen aan het traineeship zijn één dag per twee weken beschikbaar voor de activiteiten. Naast de verplichte aanwezigheid bij deze activiteiten besteden zij ongeveer vijf uur per week aan hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van Carrièrestart als organisatie.

De stichting heeft het programma inmiddels ook omgezet naar een training van een dag, waardoor het mogelijk wordt om veel meer studenten inzicht te geven in zichzelf en te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Geen winstoogmerk

De stichting is anders dan campus recruitmentbureaus, trainingsbureaus en andere bedrijven die zich bezighouden met studenten en starters. Het is namelijk een ideële organisatie, heeft geen commercieel belang en heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden direct ingezet om trainingen te geven en studenten naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van bedrijven, professionals, studenten en hun ouders. Zij onderschrijven de doelstelling van de stichting en maken de activiteiten van de stichting mogelijk. Met de bedragen die zij doneren worden de trainers betaald en de overige operationele kosten gedekt.

Toekomstplannen

De afgelopen jaren heeft de stichting een goede basis gelegd om organisch te groeien, om meer bedrijven, professionals en studenten aan de zich te verbinden. Hierdoor komt deze koploper stap voor stap dichter bij haar einddoel: het verankeren van zelfkennis en gedegen arbeidsmarktoriëntatie binnen het curriculum van de opleidingen. Grootse toekomstplannen voor een idee dat ooit heel klein begon.

Back to Top