Netwerk van professionals steunt Stichting Carrièrestart

High Performance Network zet zich in voor Stichting Carrièrestart

“Student zijn we allemaal geweest”

 

Inmiddels heb jij het studentenleven alweer een tijdje achter je gelaten en ontwikkel je jezelf nu als professional. Ook op dit moment zijn er weer studenten die binnenkort de stap zetten naar het werkende leven. Net zoals jij en ik dat bij onze overgang van studeren naar werken hebben ervaren, is het voor deze studenten ook een spannende tijd vol met vragen, onzekerheid en ambities. Om de overgang van studeren naar werken te vergemakkelijken, is Stichting Carrièrestart opgericht.

Ontstaan Stichting Carrièrestart
Na zes jaar als tax lawyer werkzaam te zijn geweest, heeft Sander de Vries zich in 2011 omgeschoold en heeft hij zijn eigen coaching-praktijk opgericht. Zijn cliënten zijn hoogopgeleide professionals met ongeveer 5 – 15 jaar werkervaring en ook de bedrijven voor wie zij werken doen inmiddels een beroep op hem. Professionals gaven en geven aan dat meer aandacht voor zelfreflectie en gedegen arbeidsmarktoriëntatie tijdens hun studie, hen hoogstwaarschijnlijk meer regie had gegeven over het verloop van hun carrière en leven. De bedrijven geven aan dat starters die meer bewust aan hun carrière beginnen, meer gemotiveerd zijn, beter presteren, gelukkiger zijn en van meer toegevoegde waarde zijn dan hun peers die minder bewust aan hun carrière zijn begonnen.

Die geluiden zijn de reden waarom De Vries in 2013 en 2014 ongeveer 800 studenten (verspreid over geheel Nederland, met verschillende studie-achtergronden) heeft gesproken. Deze studenten bevestigden hetgeen professionals en bedrijven hem vertelden. Daarom heeft hij vervolgens verschillende universiteiten bezocht om te inventariseren wat zij binnen het curriculum doen aan zelfreflectie en begeleiding van hun studenten naar de arbeidsmarkt. Zijn conclusie was dat zij hieraan minimaal aandacht schenken en het vooral als de verantwoordelijkheid van de student zelf zien. De Vries is van mening dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarbij juist een ontwikkel instituut zoals universiteit of hogeschool een belangrijke rol te vervullen heeft. Vandaar dat hij in 2015 het heft in eigen hand heeft genomen en Stichting Carrièrestart heeft opgericht. De uiteindelijke doelstelling van de stichting is meer ruimte binnen het onderwijs te creëren voor persoonlijke ontwikkeling en gedegen arbeidsmarktoriëntatie.

De drie-eenheid: studenten, professionals en bedrijfsleven
Samen met een aantal partnerorganisaties van het eerste uur heeft De Vries in 2015 het door hem ontwikkelde zes-maanden durende programma verder invulling gegeven en heeft de eerste groep studenten het programma doorlopen. Zowel studenten als bedrijven waren enorm enthousiast over de inhoud en het verloop van het programma. Vandaar dat de stichting haar activiteiten in 2016 en 2017 heeft uitgebreid, zodat nog meer studenten begeleiding naar de arbeidsmarkt krijgen. Naast het ontwikkelingsprogramma – het eerste traineeship voor studenten – geeft de stichting inmiddels ook trainingen aan studenten door het gehele land.

Steeds meer studenten, professionals en bedrijven worden aangestoken en werken mee om de doelstelling te verwezenlijken. En dat is nodig om meer gewicht te krijgen, meer impact te kunnen maken en een nog stevigere gesprekspartner te zijn voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Dit alles om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen.

Ideële organisatie zonder winstoogmerk
De stichting is anders dan campus recruitmentbureaus, trainingsbureaus en andere bedrijven die zich bezighouden met studenten en starters. Het is namelijk een ideële organisatie, heeft geen commercieel belang en heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden direct ingezet om trainingen te geven en studenten naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van bedrijven, professionals, studenten, hun vrienden en familie. Zij onderschrijven de doelstelling van de stichting en maken de activiteiten van de stichting mogelijk. Met de bedragen die zij doneren worden de trainers betaald en de overige operationele kosten gedekt.

De kostprijs van een deelnemer aan het ontwikkelingsprogramma is EUR 1.500 en de kostprijs voor een training aan een groep van 20 studenten is EUR 750.

Professionals voor studenten
De nieuwe groep van 20 student-trainees staat alweer klaar om te beginnen en daarnaast wil de stichting in 2018 in iedere universiteitsstad in ieder geval 5 trainingen hebben gegeven. Zoals gezegd heeft de stichting hiervoor geld nodig en daarom is High Performance Network een actie gestart om geld in te zamelen voor de stichting.

De actie houdt in dat professionals kunnen deelnemen aan de training die speciaal voor deze actie is ontwikkeld. De training geeft je handvatten om bewust en actief richting te geven aan je carrière en leven. De opbrengst wordt direct gedoneerd aan de stichting.

Herken je het hiervoor beschreven verhaal en onderschrijf je de doelstelling van de stichting? Doe dan mee met de training en geef studenten van nu de kans om even stil te staan en net iets bewuster en zelfverzekerder aan hun carrière te beginnen.

Deze training voor professionals vindt plaats op zaterdag 21 april. De prijs voor deelname aan een training mag je zelf bepalen en dit als donatie betalen voor een ticket om deel te nemen. En zoals gezegd wordt het totaalbedrag gedoneerd aan Stichting Carrièrestart.

Voor meer informatie over de training of wanneer je je direct wilt inschrijven voor de training, kijk op de evenementen pagina van High Performance Network. Zie je geen mogelijkheid om mee te doen met de training, maar wil je Stichting Carrièrestart wel ondersteunen, doe dan gewoon een donatie via onze website.

Alvast dank en hopelijk zien wij elkaar op 21 april!

 

Posted on maart 1, 2018 in Uncategorized

Share the Story

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top