Stichting Click Jongeren

Stichting Click Jongeren

Onze jongerenwerkers werken samen met de studenten aan een positief leerklimaat. Daarnaast stellen we onze Click Corner in het centrum van Den Haag open voor jongeren met allerlei hulpvragen op verschillende leefgebieden, die de weg naar een baan of opleiding belemmeren.
 
Click Jongeren is vijf dagen per week werkzaam op 4 locaties van het ROC Mondriaan in Den Haag, 2 locaties van het Albeda College en 1 locatie van het ROC Midden Nederland. Op deze locaties werken zij samen met de school aan de motivatie van leerlingen om naar school te komen en op school te zijn. Dit gebeurt al meer dan 6 jaar en met veel succes. Zo draagt Click Jongeren bij aan een positief leerklimaat op de school, voeren zij veel buddy gesprekken met leerlingen waardoor er problematiek wordt gesignaleerd en verzorgen zij op sommige locaties lessen met het thema burgerschap waarbij het aanwezigheidspercentage hoog ligt. Ook organiseert Click Jongeren laagdrempelige activiteiten om het leerklimaat te bevorderen, de school aantrekkelijk te maken en gesprekken te kunnen voeren in een andere setting met jongeren. Tot slot wordt Click Jongeren benoemd in het onderwijsinspectie rapport waarbij zij Click Jongeren noemenswaardig vinden als het gaat om terugdringen van verzuim.
 
Maar toch zijn er leerlingen die uiteindelijk stoppen met hun opleiding en niet gevoelig zijn voor de aanpak van Click Jongeren. Deze jongeren kan Click nu niet helemaal van dienst zijn want wanneer zij stoppen met de opleiding verdwijnen ze ook van de radar. Wel heeft Click Jongeren een band met deze leerlingen opgebouwd door hun telefonisch contact, buddy gesprekken, activiteiten enz. Click wil deze jongeren niet loslaten en hen een plekje bieden in de 'Click Corner'. De Click Corner is een fysieke plek in Den Haag buiten de school. Hier kunnen leerlingen tot rust komen, werken aan de problemen die zij ervaren op verschillende leefgebieden en oriënteren op het gebied van onderwijs en werkveld met als doel uitstroom tot werk of een opleiding. Bij deze Click Corner krijgen de leerlingen workshop, coaching, hulp bij de verschillende leefgebieden en worden zij niet losgelaten tot ze goed zijn geland.
Terug naar overzicht