Stichting Tileng

Stichting Tileng: sinds 2000 effectief in Indonesië

Van huizen tot schoolgebouwen, van studie- en lerarenbeurzen tot een heuse buffel(koeien)bank; het is slechts een greep uit de projecten die Stichting Tileng sinds de oprichting in 2000 realiseerde.

Doelstelling Stichting Tileng
Het verbeteren van de leef- en woonsituatie van de desa’s Tileng, Imogiri en Ba- turraden op Java, Indonesië, door het begeleiden en financieren van projecten, geïnitieerd door de lokale bevolking. Speerpunt binnen deze ondersteunende activiteiten is duurzaamheid. Door het bieden van structurele hulp, zoals onder- wijs en inkomengenererende projecten, wordt een blijvende effectiviteit bereikt.

Lokaal initiatief
Alle door de stichting uitgevoerde projecten komen voort uit lokaal initiatief. Dat wil zeggen dat de gemeenschap ter plaatse zelf aangeeft wat zij nodig heeft. Dit ‘lokale initiatief’ vergoot enerzijds de effectiviteit van de projecten en stimuleert anderzijds de creativiteit en de betrokkenheid van de lokale bevolking.

99% bestedingsgarantie
Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten. Het bestuur van de stichting bestaat enkel uit vrijwilligers. Overige kosten (zoals bijv. verzendkosten) worden vergoed door een aantal fantastisch ondersteunende bedrijven. Alle donaties en schenkingen worden gegarandeerd voor 99% besteed aan de projecten in Indonesië, zonder dat er geld ‘aan de strijkstok blijft hangen’ in Nederland.

Tileng-handboek
Het door het bestuur bepaalde beleid wordt uitgevoerd door lokale vertegenwoordigers in Indonesië. Om de effectiviteit van dit beleid te waarborgen, heeft Stichting Tileng een eigen handboek ontwikkeld, waarin doelstelling, werkwijze en richtlijnen opgenomen zijn. Naast de Nederlandse versie is dit hand- boek er ook in het Engels en in het Indonesisch. Zo wordt de eenduidigheid en de transparantie van de gehele organisatie behouden, zowel in het internationale beleid als in bij de implementatie op lo- kaal niveau.

Vliegwieleffect
De uitvoering van een project wordt pas gestart zodra er voldoende financiële middelen binnen zijn. Met de resultaten van een gerealiseerd project kunnen vervolgens nieuwe sponsors en donateurs worden geworven, waardoor er weer andere projecten kunnen worden gestart. We noemen dat het ‘vliegwieleffect’.
 
Terug naar overzicht